Atalaren laburpena

 • Kartela Mooteu 2015 iNFOTUT-2.0
 • Nola lagundu ikasleei? Ikasle bakoitzaren datuak digitalki ikerketzeko proposamena.

  Heziketa pertsonalizatu daiteke? Zeren menpe daude emaitza akademikoak? Ikasle guztientzat berdina al da? Bakoitzaren irakasgaiaz haratago ikasleei buruzko ikuspegi osoa daukagu? Nola detektatu ditzazkegu azkar arazoak? Irakasleen artean ikasleei buruzko informazioa partekatzen dugu? Zertan oinarritzen dugu ikasleei egindako esku-hartzea? Zenbat datu ditugu ikasleei buruz? Zertarako erabiltzen ditugu ikasleei buruzko datuak? Ondorio praktikoak atera daitezke ditugun datuetan oinarrituz? Ondorioak atera daitezke modu erraz baten bidez? Talde oso batentzat ondorio metodologikoak atera daitezke ikasle guztien datuak erabilita?

  Ikasleei buruzko partekatutako datuak aztertuz, esku-hartze pertsonalizatua egiteko irakaslegoa orientatuko da. Proposamen honekin irakasleen lana orientatuko da ikasle guztien gaitasunen bilakaera pertsonala maximoa lortzeko, hau da, aniztasuna aintzat hartuta ikasleei hezkuntza pertsonalizatua eskaintzeko. Bukatzeko, ikasgelan lanean jarduten duten irakasle guztien arteko haurnarketaren ondoren, ikasle bakoitzari norberaren ezagutzan eta bere ikaskuntza prozesuan lagunduko diogu. Lan hau aurrera eramateko iNFOTUT-2.0 tresna digitalaren aukerak azalduko ditugu.


  ¿Cómo ayudar a los alumnos? Propuesta basada en el estudio digital de los datos de cada alumno.

  ¿Podemos personalizar la educación? ¿De qué dependen los resultados académicos? ¿Es igual para todos los alumnos? ¿Tenemos una visión global del alumno más allá de nuestra asignatura? ¿Cómo detectar de forma rápida las dificultades? ¿Compartimos los profesores la información que tenemos sobre nuestros alumnos? ¿En qué basamos la intervención educativa que hacemos a nuestros alumnos? ¿Cuántos datos tenemos de nuestros alumnos? ¿Para qué utilizamos los datos de nuestros alumnos? ¿Es posible sacar conclusiones prácticas partiendo de los datos que tenemos? ¿Se puede de un modo fácil sacar conclusiones? ¿Se pueden sacar conclusiones metodológicas para un grupo teniendo en cuenta los datos de todos sus alumnos?

  Analizando los datos compartidos sobre los alumnos, se orientará al profesorado para hacer una intervención personalizada. Con esta propuesta se orientará el trabajo de los profesores para conseguir el máximo desarrollo personal de las capacidades de todos los alumnos, es decir, para poder ofrecer una educación personalizada que atienda a la diversidad. Finalmente, tras la reflexión conjunta de todo el profesorado que incide en el aula, ayudaremos a cada alumno en el propio autoconocimiento y en su proceso de aprendizaje. Para llevar esto a cabo se expondrán las posibilidades en la utilización de la herramienta digital iNFOTUT-2.0.


  from HEZiKaTe on Vimeo.